Get Adobe Flash player

 

Yandex.Metrica
ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARI / İŞVERENE MALİYETİ
 
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN NET ÜCRET - İŞVERENE MALİYETİ
 
 
2012
 
01-06/2012
07-12/2012
ASGARİ ÜCRET
886,50
940,50
GÜN
30
30
GÜNLÜK ÜCRET
29,55
31,35
BRÜT AYLIK ÜCRET
886,50
940,50
Sigorta Primi İşçi Payı (9+5) % 14
124,11
131,67
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı % 1
8,87
9,41
GELİR VERGİSİ MATRAHI
753,52
799,42
Gelir Vergisi % 15
113,03
119,91
Damga Vergisi % 06,6
5,85
6,21
Kesintiler Toplamı
251,86
267,20
NET ÜCRET
634,64
673,30
Asgari Geçim İndirimi 
66,49
66,49
ELE GEÇEN ÜCRET
701,13
739,79
 
 
 
BRÜT AYLIK ÜCRET
886,50
940,50
Sigorta Primi İşveren Payı (11+1+7,5) %19,5
172,87
183,40
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı % 2
17,73
18,81
İşveren Payı Toplamı
190,60
202,21
İŞVERENE MALİYETİ (TL/ AY)
1.077,10
1.142,71
 
 
 
 
 
 
 
EMEKLİ ÇALIŞAN İÇİN NET ÜCRET - İŞVERENE MALİYETİ
 
(Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine Tabi Olarak Çalışan)
 
 
2012
 
01-06/2012
01-06/2012
ASGARİ ÜCRET
886,50
940,50
GÜN
30,00
30,00
GÜNLÜK ÜCRET
29,55
31,35
BRÜT AYLIK ÜCRET
886,50
940,50
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Hissesi % 7,5
66,49
70,54
GELİR VERGİSİ MATRAHI
820,01
869,96
Gelir Vergisi   % 15
123,00
130,49
Damga Vergisi % 06,6
5,85
6,21
Kesintiler Toplamı
195,34
207,24
NET ÜCRET
691,16
733,26
Asgari Geçim İndirimi
66,49
66,49
ELE GEÇEN ÜCRET
757,65
799,75
 
 
 
BRÜT ÜCRET (ASGARİ ÜCRET)
886,50
940,50
S.G. Destek Primi İşveren Hissesi+KVSKP (22,5+1) % 23,5
208,33
221,02
İşveren Payı Toplamı
208,33
221,02
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
1.094,83
1.161,52
 
 
 
 
 
 
 
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN NET ÜCRET - İŞVERENE MALİYETİ
 
 
2012
 
01-06/2012
01-06/2012
ASGARİ ÜCRET
760,50
805,50
GÜN
30,00
30,00
GÜNLÜK ÜCRET
25,35
26,85
BRÜT AYLIK ÜCRET
760,50
805,50
Sigorta Primi İşçi Hissesi (9+5) % 14
106,47
112,77
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi % 1
7,61
8,06
GELİR VERGİSİ MATRAHI
646,42
684,67
Gelir Vergisi % 15
96,96
102,70
Damga Vergisi % 06,6
5,02
5,32
Kesintiler toplamı
216,06
228,85
NET ÜCRET
544,44
576,65
Asgari Geçim İndirimi 
66,49
66,49
ELE GEÇEN ÜCRET
610,93
643,14
 
 
 
BRÜT ÜCRET (ASGARİ ÜCRET)
760,50
805,50
Sigorta Primi İşveren Hissesi (11+1+7,5) %19,5
148,30
157,07
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi % 2
15,21
16,11
İşveren payı toplamı
163,51
173,18
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
924,01
978,68
 
 
 
 
 
 
 
-Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 1 alınmıştır.
-Asgari geçim indirimi tutarının tespitinde işçinin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni ve aile durumu esas alınır. Yukarıdaki hesaplamalarda işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak sadece kendisi için asgari geçim indirimi uygulanmıştır.
-İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye ödenecektir.
(Ücret Hesaplamaları Bilgi İçindir)