KenanAykutKOÇ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

                                                        

                 

 Günlük Vergi Takvimi

 

27 Temmuz 2012

OO Haziran  2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

OO Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK   98.  Maddesinin   3.   Fıkrasına   Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

OO Nisan-Mayıs-Haziran    2012    Dönemine    Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

OHaziran   2012  Dönemine  Ait  Katma  Değer Vergisinin Beyanı

OO Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

OHaziran 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

OHaziran 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

 

 Adres:Kızılsaray Mahallesi 67. sokak Çolaklı işhanı No : 26/2 ANTALYA
Telefon : 0 242 241 32 20   Mail: kenanaykutkoc@kenanaykutkoc.com

Ana Sayfa | Site Haritası| © 2011 Kenan Aykut KOÇ

            

E-bülten aboneliğinden çıkmak için You can unsubscribe by clicking the link in your email copy of this letter. linkini tıklayınız