KenanAykutKOÇ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

                                                        

                 

 Haftalık Vergi Takvimi

 

 

30 Temmuz 2012

OO Haziran  2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

OO Nisan-Mayıs-Haziran     2012     Dönemine     Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

ONisan-Mayıs-Haziran     2012     Dönemine     Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

OHaziran   2012  Dönemine  Ait  Katma  Değer Vergisinin Ödemesi

OO Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

OHaziran 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

OHaziran 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi


31 Temmuz 2012

OO 2011 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 

OO Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

O6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri  Uyarınca  Ödenmesi  Gereken  8.Taksit Ödemesi

OO Haziran  2012  Dönemine  Ait  Mal  ve  Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

OO Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

OO Haziran 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 


 

 Adres:Kızılsaray Mahallesi 67. sokak Çolaklı işhanı No : 26/2 ANTALYA
Telefon : 0 242 241 32 20   Mail: kenanaykutkoc@kenanaykutkoc.com

Ana Sayfa | Site Haritası| © 2011 Kenan Aykut KOÇ

            

E-bülten aboneliğinden çıkmak için You can unsubscribe by clicking the link in your email copy of this letter. linkini tıklayınız