Kenan Aykut KOÇ     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

                                                        

                 

 

EYLÜL 2012

Aylık Vergi Takvimi

 

10/09/2012 16-31 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
11/09/2012 16-31 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
17/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
17/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
24/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25/09/2012 1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
25/09/2012 1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
26/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26/09/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2012 EYLÜL 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

 

 

 


   

 Adres:Kızılsaray Mahallesi 67. sokak Çolaklı işhanı No : 26/2 ANTALYA
Telefon : 0 242 241 32 20   Mail: kenanaykutkoc@kenanaykutkoc.com

Ana Sayfa | Site Haritası| © 2011 Kenan Aykut KOÇ

            

E-bülten aboneliğinden çıkmak için You can unsubscribe by clicking the link in your email copy of this letter. linkini tıklayınız